شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
لوح زرین کارآفرین برتر

دومین کنفرانس ملی کارآفرینی، تولید ملی و رونق اقتصادی روز سه شنبه ٧ مهرماه ١٣٩٤ در سالن همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با رویکرد نقش کارآفرینی در رونق اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار آفرینان برتر کشور برگزار و مدیران و کارشناسان درباره اهمیت حمایت از تولید و کارآفرینی در ایجاد اشتغال و برندسازی در کشور با هدف صادرات سخنرانی کردند.

در این همایش، دکتر الهام امین زاده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه در حوزه تولید ملی و کارآفرینی کمبود قانون نداریم، گفت: از همه کارآفرینان درخواست می‌کنیم موانع و قوانین دست و پاگیر را یادآوری کنند تا بررسی و رفع شوند.

در این کنفرانس مهندس فرهاد مستاجران مدیرعامل شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس با کسب عنوان «کارآفرین برتر»، لوح زرین دریافت نمودند.

در این لوح از زحمات و فعالیتهای ایشان در راستای کارآفرینی و تولید ملی تقدیر بعمل آمده است.

لوح زرین کارآفرین برتر