شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی در عمان

حضور مشترک شرکت احداث گستر نیروی پارس و شرکت شهاب توشه در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران واقع در مسقط عمان