شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
ثبت طرح صنعتی قفل ضد سقوط - پاراشوت

دستاوردی دیگر با همت مهندسین و متخصصین این شرکت

ثبت طرح صنعتی قفل ضد سقوط(حین حرکت) سبد متحرک برج های روشنایی ( پاراشوت):

با عنایت به سقوط سبد برج های روشنایی در برخی اماکن و نقاط حساس از قبیل فرودگاهها،بنادر و ... و به بار آمدن خسارت های مالی ( وجانی محتمل) سنگین ، این شرکت جهت جلوگیری و به حداقل رسانیدن این خسارات و خطرات ( ناشی از سقوط سبد متحرک برج ها) و حسب تقاضای کارفرمایان محترم ( بر حسب نیاز) اقدام به طراحی ،ساخت وتست سیستم ضد سقوط حین حرکت جهت سبد برج های روشنایی نمود که این سیستم در صورت از هم گسیختگی سیم بکسل نگهدارنده سبد،عملکرد ناقص موتور گیربکس و خطای انسانی که منجر به سقوط آزاد شدید سبد با کلیه متعلقات آن گردد. به طور مکانیکی عمل نموده و سبد سازه را پس از طی مسافتی در حدود 1 الی 3 متر درامتداد سازه متوقف می نماید و از بروز خسارت های سنگین مالی و جانی جلوگیری می نماید.