زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

فرهاد مستاجران

فرهاد مستاجران


مدیر عامل
مهدی مستاجران

مهدی مستاجران


رئیس هیئت مدیره
ابراهیم حیدری

ابراهیم حیدری


مدیر فنی و اجرایی
عباس شهریان

عباس شهریان


مدیر کارخانه
نوشتن دیدگاه