شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

m.mostajeran

نام : مهدی

نام خانوادگی : مستاجران

تاریخ تولد : 1348

سوابق علمی – تجربی:

1)   کارشناسی عمران با معدل 16.8 به عنوان رتبه اول

2)   کارشناسی ارشد سازه با معدل 18.05 به عنوان رتبه اول

3)   عضویت در سازمان نظام مهندسی از سال 1373

4)   گواهی دوره پیشرفته آموزشی و پژوهشی تحلیل بهینه سازه

5)   گواهی دوره پیشرفته آموزشی و پژوهشی سازه های فضاکار

6)   گواهی دوره های پیشرفته تحلیل لرزه ای

7)   پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه 1 نظارت و محاسبات

8)   تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان  و مسکن در رابطه با طراحی تولید و ساخت ساختمان پیش ساخته LSF تا دو طبقه سال 1386

9)    تاییدیه فنی از مرکز تحقیقات ساختمان  و مسکن در رابطه با طراحی تولید و ساخت ساختمان پیش ساخته LSF تا 6 طبقه همراه دیوار برشی سال 1387

10)  نوآور صنعت ساختمان از سوی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1386

رزومه فعالیت های علمی و اجرایی:

1)   مدیر و رییس کارگاه تولید محصولات سقفی تیرچه و بلوک 1376 – 1374

2)   سرمایه گذار و مدیر اجرایی پروژه ها:

- مجموعه 2 واحد به مساحت زیر بنای 3500 متر مربع واقع در قیطریه روشندان 1379

- پیمانکار اجرای مجموعه 10 واحدی 2500 متر مربع واقع در تهران قیطریه 1380

- پیمانکار اجرای مجموعه 30 واحدی 5000 متر مربع واقع در جمال آباد 1380

- سرمایه گذار و مدیر اجرایی پروژه 15 واحدی به مساحت زیر بنای 2800 مترمربع واقه در تهران نوبنیاد شب بو 1382

- طراح و مجری 3000 واحد اسکان موقت در شهرستان  زلزله زده بم در زمان وقوع 1383

- سرمایه گذار و مدیر پروزه مجموعه 10 واحدی زنبق به مساحت زیربنای 3500 متر مربع واقع در نوبنیاد گلزار لادن شرقی

- سرمایه گذار و مدیر پروزه مجموعه 10 واحدی دورس(ناز) به مساحت زیر بنای 2500 متر مربع