شماره های تماس: 36204848-031

  • پایه های روشنایی بزرگراه

  • پارکی ( پایه چراغ پارکی )

  • پایه های روشنایی معابر ( پایه چراغ خیابانی )

  • پارکی طرح دلفین

  • 1

پایه چراغ پارکی طرح درخت

مزایای پایه چراغ پارکی طرح درخت

1- قابلیت ساخت تا ارتفاع 6 متر؛
2- امکان رنگ آمیزی متنوع بمنظور یکنواختی با دکوراتیو شهری؛
3- امکان اجرا با سراندازهای یکطرفه و دو طرفه؛
4- قابلیت نور پردازی بر روی برگهای درخت؛
5- قابلیت اجرای رنگ کوره ای و استاتیک بر روی پایه.