شماره های تماس: 36204848-031

روز به روز به تعداد افرادی که تلفن های همراه استفاده می کنند در حال افزایش میابشد و اگر بخواهیم به تاریخچه استفاده از تلفن های همراه اشاره نماییم می توان آنها را نوع پیشرفته رادیو تلفن های دهه 1880 نام برد که در آن زمان امکان نصب برروی خودرو ها وجود داشت. آن مدل دستگاه ها دارای یک یا چند دکل آنتن مرکزی برای شهر بود که بوسیله دکل ها امکان ایجاد 25 کانال ارتباطی وجود داشت و تا شعاع 40 الی 50 مایل پوشش دهید داشت و به دلیل محدود بودن تعداد کانال ها امکان اینکه تمام افراد داشته باشند وجود نداشت در نتیجه تلفن های همراه سلولی بوجود آمد و مناطق تحت پوشش به سلول های تقریبا 6 گوش تقسیم می شد و می توان گفت تمام منظقه مورد نظر تحت پوشش سلول های مختلفی ممکن است قرار گیرند و در مرکز هر سلول از یک دکل آنتن به نام BTS استفاده می شود وبرحسب ظرفیت هرسلول تعداد مشترکان تغییر می کنند.

تنظیمات آنتن ها و محل جغرافیایی نصب BTSبه اطلاعات کامل از موقعیت مکانی محل نیازدارد.آنچه که درحال حاضردر شبکه محرز گردیده این است که هرچه ماسلول ها راکوچک تر کنیم ودرعوض تعدادBTSها راتوسعه دهیم توانسته ایم یک شبکه پایدارتر وباترافیک کمتر داشته باشیم.از طرفی کیفیت آنتن دهی به مشترک بیشتر میشود وشبکه نقاط کور کمتری خواهد داشت چون همواره مشترک به یکBTSنزدیک خواهد بود وبا آن ارتباط برقرار می کند.

در یک ارتباط تلفنی سیمکارت ابتدا باsector ارتباط برقرار می کند.سکتورها روی دکل های BTSقرار می گیرند.درشکل زیر می توانید سکتورهای یک آنتنBTSرا مشاهده کنید.

سکتور ها به سه نوع دسته بندی می شوند:

  • 900GSM 
  • 1900GSM  
  • 1800GSM

سکتورهای 900GSMیا single bound به سکتورهایی گفته می شودکه پهنای باند900مگاهرتز را پشتیبانی می کنند.سکتورهای1800GSM یا Dual bound قابلیت پشتیبانی 1800 مگاهرتز را دارند که به این نوع سیستم هاDCSنیز گفته می شود.

دکل ، پایه دوربین

1900GSMها جدیدترین نوع سکتورها هستند.

معمولأ هر BTSسه سکتور دارد وهر سکتور می تواند تا4فرستنده و گیرنده مجزا داشته باشد.

هرکدام از این سکتورها یک سلول به وجود می آورد که می تواند فضای آن سلول را به صورت یک شش ضلعی پوشش آنتن دهد.

سیگنال های دریافتی توسط سکتورها از طریق جامپر وکابلق های فیدر بهRack منتقل می شود.فیدرها(Feeder)کابل های ضخیم درون تهی هستند که درآن یک لوله مسی قرار گرفته و"موج بر"می باشد.همانطور که میدانید در فرکانس های بالا الکترونها از پوسته عبورمی کنند به همین دلیل به جای سیم از موج بر استفاده می شود.

پس از تجزیه وتحلیل اطلاعات توسط دیوایس های درون راک ارتباط میان BTS(خروجی راک)و مرکز مخابراتی توسطLink Radio برقرار می شود.اطلاعات خروجی از راک توسط Link Radio به سکتورهای مخصوص ارتباط با مرکز منتقل شده و سیگنال های سکتور به صورت مستقیم(اصطلاحأ آینه ای)با مرکز ارتبااط برقرار می کنند.

امروزه از سیستم هایHDSLکه تکنولوژی بروزتری نسبت به سیستم هایLink Radioدارند استفاده می شود.

زمانی که شما پاسخ تلفن خود را می دهید در حقیقت توسط BTSای که موبایل شما را تحت پوشش قرار داد به سرور متصل می شوید.فرد تماس گیرنده نیز از طریق BTSمربوط به خود به مرکز متصل شده است.سرور وظیفه اتصال میان این دوBTS را بر عهده دارد.اطلاعات ارسال شده برای BTSگیرنده(پاسخ دهنده)توسط Link Radioبه راک منتقل شده واز راک به سکتورها ودر نهایت از سکتورها بهCellphoneانتقال می یابد.