شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

پایه دوربین

در مدل های مختلف شامل :
1-      چندوجهی
2-      فلنچی
3-      اورلب
4-      لوله ای 
می باشند و بر اساس مورد استفاده آن در شرایط مختلف اقلیمی و کاربرد آن در جاهای مختلف و نیز گاهی بر اساس سلیقه طراحی و ساخته می شوند . در صورت عدم رعایت استانداردهای تعیین شده جهت ساخت ، پایه دوربین دچار لرزش خواهد شد که این لرزش تاثیر مستقیمی بر دوربین نصب شده بر روی پایه خواهد گذاشت .
با توجه به اهمیت موضوع کنترل تصویری طی چند سال گذشته این فناوری پیشرفت قابل توجهی داشته و شرکت مهندسی ایران دکل با توجه به تجربیات و سوابق گذشته خود در زمینه ساخت پایه های خود ایستا چند وجهی توانسته گامی موثر در زمینه طراحی ، ساخت و اجراء انواع دکل دوربین بردارد .

اقسام پایه دوربین به شرح ذیل می باشد :

1. ساخت پایه جهت نصب دوربین های کنترل مکانیزه محدوده طرح ترافیک .
2. ساخت پایه جهت نصب دوربین های ثبت تخلف راهنمایی و رانندگی .
3. ساخت پایه جهت نصب دوربین های نظارت تصویری .
4.ساخت پایه جهت نصب دوربین های امنیتی مدار بسته ویژه سایت های محصور شده .

این پایه ها بصورت چند وجهی خود ایستا با پوشش گالوانیزه گرم HOT DEEP GALVANIZED و یا رنگ اپوکسی بنا به سفارش مشتری و شرایط جوی محل موردنظر در ابعاد مختلف قابل ساخت می باشد . معمولا این پایه ها بصورت ساده و یا نردبام و سبد دار LADDER PLAT FORM جهت سهولت سرویس دوربین ها طراحی ، ساخته و اجرا می گردند .دوربینهای نظارت نصب شده بر روی پایه های مرتفع معمولا بصورت وایرلس اجرا می گردند