شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848

پایه های ترافیکی با توجه به شرایط خیابان و جاده از 9 متر تا 12 و 14 متر تولید می گردد که معمولاً برای نصب چراغ های راهنمایی رانندگی و یا تابلو های راهنمایی بکار می رود . این پایه ها به صورت فلنچی و یا همپوشانی ( تلسکوپی ) ساخته می شود و معمولاً در برخی موارد مطابق نمونه های زیر به صورت بازو دار 3 تا 4 متری ساخته می شود ( 6*4 ) ( 6*3 )

در ساخت پایه های دروبین مداربسته با توجه به عدم لرزش دوربین می بایستی از ورقهای با ضخامت 4 تا 8 میلیمتر و با قاعده بزرگتر طراحی شوند . این پایه های هم به صورت پایه های 4 تا 9 متری و هم به صورت برج های دوربین و آنتن تا ارتفاع 18 و 20 متری تولید می گردد .