زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

حریم دکل برق فشار قوی

در 30 فروردین 1394 قوانینی در خصوص حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق توسط وزارت نیرو تصویب شد که در این مطلب از احداث گستر نیروی پارس مواردی که مربوط به حریم دکل فشار قوی می باشد را برای شما بازگو می کنیم.
در ابتدا اصطلاحاتی که باید با آن آشنایی داشته باشید را برای شما شرح خواهیم داد.

اصطلاحات مربوط به حریم دکل فشار قوی برق

1. خط برق

به تجهیزاتی مانند پایه، هادی (سیم و کابل و...)، دکل و مقره گفته می شود که برای توزیع و انتقال نیروی برق استفاده می شوند.

2. محور خط

یک خط فرضی است که بین مرکز پایه ها در خطوط هوایی در نظر گرفته می شود.

3. مسیر خط

یک نوار در طول خطور برق است که در خطوط انتقال برق فشار قوی هوایی، از تصویر یا همان سایه هادی ها بر روی زمین می افتد.

4. حریم خطوط نیروی برق

حریم خطوط نیروی برق به دو دسته: 1- حریم زمینی 2- حریم هوایی تقسیم می شود. حریم هوایی یک مستطیل فرضی است که در اطراف کابل های دکل ها است که حریم آن را مشخص می کند و به دو صورت عمودی و افقی از خطوط انتقال نیرو است.

5. ردیف ولتاژ

این عبارت مربوط به ولتاژ استاندارد خط است.

6. خط انتقال فشار ضعیف

خط انتقالی که ولتاژ آن کمتر از 1 کیلو ولت باشد.

خط انتقال فشار ضعیف

7. خط انتقال فشار متوسط: خطوطی انتقال برقی که ولتاژ آنها بین 1 تا 63 کیلو ولت است

خط انتقال فشار متوسط

8. خط انتقال برق فشار قوی: این خط ها دارای ولتاژ بیشتر از 63 کیلو ولت هستند.

خط انتقال برق  فشار قوی

پیشنهاد می شود برای درک بهتر موارد زیر مطلب های زیر را مطالعه کنید:

انواع دکل

دکل چیست؟

حریم خطوط و دکل انتقال نیرو فشار قوی

قوانین و مقررات مربوط به حریم خط های انتقال برق فشار قوی و دکل ها به صورت زیر است:

1- حریم هادی های دکل برق فشار قوی یا خطوط انتقال فشار قوی با ولتاژ 63 کیلو ولت 8 متر از سطح زمین است.

2- حریم هادی های دکل برق فشار قوی یا خطوط انتقال فشار قوی با ولتاژ 132 کیلو ولت 9 متر از سطح زمین است.

3- حریم هادی های دکل برق فشار قوی یا خطوط انتقال فشار قوی با ولتاژ 230 کیلو ولت 11.9 متر از سطح زمین است.

4- حریم هادی های دکل برق فشار قوی یا خطوط انتقال فشار قوی با ولتاژ 400 کیلو ولت 14 متز از سطح زمین است.

5- حریم هادی های دکل برق فشار قوی یا خطوط انتقال فشار قوی با ولتاژ 765 کیلو ولت 25 متر از سطح زمین است.

حریم افقی عمودی دکل برق فشار قوی

فاصله دکل ها از یکدیگر

با افزایش دکل ها و آنتن‌های مخابراتی در هر کوچه و خیابان، نگرانی‌های شهروندان به دلیل امکان ایجاد بیماری‌ها از طریق این امواج، و اینکه هر روزه این دکل ها در سطح شهر رو به افزایش است، بیشتر می‌شود. به گزارش ایسنا، وزیر بهداشت اخیرا با تاکید بر لزوم رعایت استانداردها در نصب آنتن‌ها و دکل های مخابراتی گفته است: اشعه‌های حاصل از آنتن‌ها و دکل ها زیان‌رسان نیستند. با توجه به اقدامات و بررسی‌های انجام شده درباره بهداشت پرتوها و تاثیر آن بر بدن انسان، در این زمینه بررسی‌های مختلف در مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت صورت گرفت و به دنبال این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که اشعه‌های حاصل از آنتن‌ها و دکل ها زیان‌رسان نیستند. 

اما آنتن‌ها و دکل ها باید از فواصل استاندارد برخوردار باشند. بر اساس بررسی‌های انجام شده در مرکز سلامت محیط و کار هر چه فواصل این آنتن‌ها طولانی و تعدادشان کم باشد، می‌توانند زیان رسان باشند. اما اگر فواصل کم و تعداد بیشتر باشد، اشعه حاصل از این آنتن‌ها و دکل ها به هیچ وجه آسیب رسان نیست. در مجموع از آنجا که در نصب این آنتن‌ها و دکل ها استانداردها رعایت می‌شود از نظر وزارت بهداشت مشکلی ندارند.

حد مجاز فاصله از دکل های فشار قوی

  • ساختمان هايی با زير 186 متر مربع و با اسكلت آهني از نزديكترين سيم هادی به اندازه 31 الی 61 متر باید فاصله داشته باشند.
  • ارتفاع محصولات كشاورزی و گياهی كاشته شده در مزارع حریم دکل ها نباید از 3 متر بلندتر باشد.
  • سيمهای خارداری كه موازی با خطوط انتقال فشار قوی و به فاصله 38-77 متر رد شده به طول بيش از 1830 متر باید در فواصل معین با میله ی که تا عمق 61 سانتی متری زمین پایین رفته در زمین نصب شده باشند.
  • بايد از انتقال خطوط آبرسانی و سوخت و هر نوع كابل زير زمينی از نزديكی خطوط فشار قوی اجتناب كرد، همچنین در صورت لزوم بايد حداقل 15 متر فاصله از دكل داشته باشند.

حریم جدید خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق

حریم جدید خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق که در جلسه هیأت وزیران، در تاریخ 30 فروردین 1394 تصویب شده است برای خطوط هوایی با فشار (ولتاژ) مختلف عبارتند از:

  • حریم خطوط هوایی فشار ضعیف کمتر از یک کیلو ولت که به صورت زمینی بود، باید ارتفاعی بیش از 1.3 متر داشته باشد (یا به طور کلی 1.3 متر با همه چیز فاصله داشته باشد.)
  • حریم خطوط هوایی فشار متوسط با ولتاژ 1 تا 20 کیلوولت 2.10 متر و خطوط با ولتاژ 33 کیلوولت 3.5
  • حریم خطوط هوایی فشار قوی

ولتاژ 63 کیلو ولت برابر 8 متر
ولتاژ 132 کیلو ولت برابر 9 متر
ولتاژ 230 کیلو ولت برابر 11.9 متر
ولتاژ 400 کیلو ولت برابر 25 متر
ولتاژ 765 کیلو ولت برابر 25 متر

حریم درجه یک و دو چیست؟

حریم خطوط هوایی فشار قوی برق در خارج از محدوده شهر ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شود، این دو دسته عبارتند از:

  • حریم درجه یک: به دو نواری که در دو سمت مسیر خط قرار دارند و به آن متصل شده اند، حریم درجه یک می گویند. عرض این دو نوار در سطح افقی در بخشنامه های مربوطه تصویب شده است.
  • حریم درجه دو: حریم درجه دو به دو دو نواری می گویند که در دو سمت حریم درجه یک قرار دارند و به آن وصل شده اند. فاصله این نوار ها به صورت افقی از حد خارجی حریم درجه 1 در بخشنامه های مربوطبه تصویب شده است.

تبصره ها و ماده های مربوط به فاصله دکل ها از یکدیگر

تبصره: در شرایطی خاص مانند دکل هایی که روی دو تپه قرار دارند یا در شرایطی خاص در صورتی که از این موضوع اطمینان داشته باشند که خطری کسی را تهدید نمی کند می توانند و همچنین امنیت خط انتقال برق فشار قوی در خطر نمی افتد، می توانند به صورت زیر عمل کنند:

1- حریم دکل برق فشار قوی 63 کیلو ولت 3 متر به صورت افقی و 6 متر عمودی در نظر گرفته می شود.

2- حریم دکل برق فشار قوی 132 کیلو ولت 4.5 متر به صورت افقی و 7 متر عمودی در نظر گرفته می شود.

3- حریم دکل برق فشار قوی 230 کیلو ولت 6.5 متر به صورت افقی و 8 متر عمودی در نظر گرفته می شود.

4- حریم دکل برق فشار قوی 400 کیلو ولت 9 متر به صورت افقی و 10 متر عمودی در نظر گرفته می شود.

5- حریم دکل برق فشار قوی 765 کیلو ولت 9 متر به صورت افقی و 10 متر عمودی در نظر گرفته می شود. 

ماده: حریم دکل برق فشار قوی در جنگل و کوه و دره

طبق قانون تصویب شده در مورد حریم دکل های برق فشار قوی که از جنگل و کوه یا دره عبور می کنند و یا در کل در شرایطی باشند که رعایت فاصله های قانونی دشوار باشد، می توانند تا حدی که دکل های انتقال نیرو برای تعمیر و نگهداری در دسترس باشند از حریم مجاز تجاوز کنند تا اتفاقی پیش نیاید.

ماده: حریم دکل های فشار قوی در مناطق در حال توسعه

مناطقی که قبلا در محدوده ی حریم خطوط انتقال برق بوده اند و الان شهر ها در حال گسترش به سمت آنها هستند، همچنان در حریم وزارت نیرو و شرکت ها برق می مانند.

ماده: اضافه شدن ردیف ولتاژ به خط

در صورتی که به خط انتقال برق فشار قوی، یک خط برق جدیداضافه شود؛ حریم آن خط ولتاژ باید با در نظر گرفتن ولتاژ ردیف بالاتر آن تعیین شود.

تبصره:تشخیص دادن ولتاژ خطوط برق باید توسط وزارت نیرو انجام شود.

انواع دکل فشار قوی

ماده: ساخت و ساز و حفاری و کشاورزی در حریم دکل برق فشار قوی

در مسیر حریم دکل های انتقال نیرو ساختن ساختمان های صنعتی، مسکونی، انبار داری، دامداری یا ساختن باغ و درختکاری و قرار دادن مخازن سوخت ممنوع است. فقط اقداماتی مثل کشاورزی سطحی یا حفظ و کاشتن درختان کوتاه کندن چاه و یا قنات بدون استفاده از دکل حفاری، راه سازی و سایر کارها به شرطی که برای دکل های انتقال نیرو و حریم آنها و همچنین راه دسترسی به آنها مشکلی ایجاد نکند، ایرادی ندارد.

تبصره: وزارت نیرو باید در جریان تراکم و نوع درختان کم ارتفاعی که در حریم دکل های انتقال نیرو ساخته می شود، قرار گرفته باشد.

تبصره: حفاری در اطراف دکل ها باید به گونه ای باشد که در محدوده پایه های توزیع و انتقال نیرو نباشد.

تبصره: در حریم دکل برق فشار قوی و یا در مسیر آنها استفاده از مواد منفجره ممنوع است.

تبصره: بام ساختمان هایی که زیر خطوط انتقال برق فشار قوی قرار دارند و فاصله آنها با خط کمتر از 4 متر است باید شیب پشت بام خود را بیشتر از 45 درجه در نظر بگیرند.

ماده: تصرف و انجام عملیات مختلف در حریم دکل برق فشار قوی

افرادی که در حریم دکل های فشار قوی زمینی را تصرف می کنند یا اقدام به ساخت و ساز غیر قانونی می کنند باید به وزارت نیرو جریمه بپردازند و در غیر این صورت تصرفات انجام شده از طرف گرفته می شود و ساخت و ساز هایی که انجام داده اند را باید خراب کنند.

ماده:انجام عملیات حفاری، راه سازی، کشاورزی، عبور بار ها و ماشین آلات خاص

انجام همه فعالیت هایی که گفتیم در مسیر و یا حریم دکل های فشار قوی برق باید با مجوز از وزارت نیرو انجام شود و اصول حفاظتی برای حفاظت از جان و تاسیسات افراد به طور کامل رعایت شود. همچنین اگر کسی قصد کندن چاه یا قنات و یا احداث جاده در این محدوده را دارد باید در خواست خود را از یک ماه قبل به وزرات نیرو ابلاغ کند.

ماده: اطلاع رسانی به مردم در خصوص انجام عملیات جدید

اگر شرکت هایی انتقال نیرو یا وزارت نیرو قصد احداث یک خط جدید برق را داشته باشند باید آن را قبل از انجام به مردم اطلاع دهند.

ماده: قرار گرفتن حریم افراد دیگر در حریم دکل های انتقال برق فشار قوی

در صورتی که حریم خطوط برق فشار قوی کاهش یافت و یا برای احداث مجبور بود که در زمین افراد دیگر این کار را انجام دهند باید آن زمین را به قیمت کارشناسی روز بخرند.

تبصره: اگر زمین هایی که در ماده بالا گفتیم در اختیار سازمان های دولتی یا نظامی باشد، زمین ها در اختیار وزارت نیرو قرار می گیرد.

همانطور که خواندید ما سعی کردیم که این قانونها، ماده ها و تبصره ها را تا حد زیادی قابل فهم تر و روان تر از چیزی که در قانون هست بیان کنیم، امیدوارم که بعد از مطالعه ی آن به نتیجه دلخواه خود رسیده باشد. در ضمن میتوانید بخش فروش دکل ما را برای اطلاع از قیمت ها و خدمات ما مطالعه کنید.

دیدگاه‌ها  
سلام فاصله امن منزل از پست فشار قوی چقدر است ؟
نوشتن دیدگاه