زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

خم ورق فلزی نوعی فن آوری است که به طور گسترده در جهت شکل دهی و خم ورق فلزی مورد استفاده قرار می گیرد.
همانند قدیمی ترین روش مکانیکی ایجاد تغییر شکل، این فراید با قرار گرفتن یک تکه فلز جهت خم شدن در دستگاه پرس آغاز می گردد. جک هیدرولیکی بلند میشود و فلزی که قرار است خم شود در محل قرار می گیرد لنت های دستگاه پرس نسبت به فشاری که قرار است به ورق فلزی وارد شود پایین می آیند که نتیجه آن نغییر شکل مطلوب خواهد بود. دستگاه پرس از قطعات گوچک گرفته تا قطعات بزرگ را توانایی خم کردن دارد.
هنگامی که دستگاه فشار یک فلز را خم می کند به دلیل تجمع تنش های باقیمانده ممکن است قسمت خم شده دوباره تغییر شکل دهد با توجه به این خاصیت الستیک فلز لازم است که کمی بیش تر از زاویه یا شعاع درخواستی فلز خم گردد.

نوشتن دیدگاه