زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

ابراهیم حیدری ابراهیم حیدری مدیر دفتر فنی و اجرایی heydari@egnpco.com  36204848 – 031
         
عباس شهریان عباس شهریان مدیرکارخانه shahrian@egnpco.com  45642122 - 031
         
مجید مومنی مجید مومنی مدیر امور مالی momeni@egnpco.com   36204845 – 031
         
خانم علیزاده خانم علیزاده مدیر ارتباطات و فناوری اطلاعات info@egnpco.com  36204846 – 031
         
علیرضا صافی علیرضا صافی مدیر برنامه ریزی safi@egnpco.com 031-45642122
         
خانم حسن زاده خانم حسن زاده مدیر کنترل پروژه hasanzadeh@egnpco.com   36204267 - 031
         
یحیی میری یحیی میری

مدیر دفتر فنی کارخانه

miri@egnpco.com 031-45642122
         
rahmanian خانم رحمانیان مدیر فروش rahmanian@egnpco.com
26420226 - 021
         
tanbakoei خانم تنباکویی کارشناس فروش tanbakooie@egnpco.com 36204848 - 031
نوشتن دیدگاه