شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

تصاویر پروژه های روشنایی

پایه چراغ

,

پایه های روشنایی

,

برج نوری

,

دکل

,

دکل استادیومی

,

برج روشنایی

اجرای پایه چراغ روشنایی مرودشت
اجرای پایه چراغ روشنایی مرودشت
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان
توزیع و انتقال نیرو
توزیع و انتقال نیرو
برج نوری ایذه
برج نوری ایذه
توزیع و انتقال نیرو
توزیع و انتقال نیرو
توزیع و انتقال نیرو
توزیع و انتقال نیرو
نصب برج روشنایی
نصب برج روشنایی
اجرای فونداسیون دکل پرچم
اجرای فونداسیون دکل پرچم
نصب پایه روشنایی گلزار شهدا
نصب پایه روشنایی گلزار شهدا
دریچه پایه چراغ
دریچه پایه چراغ
برج نوری مجتمع فولاد اراک
برج نوری مجتمع فولاد اراک
دکل استادیومی برج میلاد
دکل استادیومی برج میلاد
نصب دکل استادیومی
نصب دکل استادیومی
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان 1
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان 1
نصب دکل استادیومی 1
نصب دکل استادیومی 1
سبد دکل استادیومی برج میلاد
سبد دکل استادیومی برج میلاد
کاتر زنی فونداسیون
کاتر زنی فونداسیون
فونداسیون دکل پرچم
فونداسیون دکل پرچم
نصب دکل پرچم بزرگمهر
نصب دکل پرچم بزرگمهر
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان 2
نصب پایه چراغ اتوبان زنجان 2
نصب پایه تاشو
نصب پایه تاشو
نصب پروژکتور برج نوری
نصب پروژکتور برج نوری
اجرای فونداسیون دکل استادیومی گنبد
اجرای فونداسیون دکل استادیومی ...
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد 1
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد 1
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد 2
اجرای فونداسیون ورزشگاه گنبد 2
برج روشنایی سبزوار
برج روشنایی سبزوار
برج روشنایی سبزوار 1
برج روشنایی سبزوار 1