شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848

در این بخش می توانید از پروژه های اجرا شده تامین روشنایی ، ساخت و اجرای دکل دوربین ، اجرای روشنایی میادین ، طراحی پایه دروازه ای و ............... شرکت احداث گستر نیروی فارس دیدن فرمایید.

 

دکل استادیومی برج میلاد

نصب دکل استادیومی

اجرای فونداسیون ها در پروژه ها

گالری تصاویر اجرای فونداسیون های پروژه در احداث گستر

پروژه پارچین، مسير دسترسی به شهرك شهيد نامجو شهرستان پاكدشت

اجرای سیستم روشنایی و نصب بیش از یک صد پایه روشنایی

ساخت و اجرای دکل دوربین 18 متری

کارفرما : صنایع هواپیما سازی ایران ( هسا)

تامین روشنایی زمین فوتبال پارک چمران

کارفرما : سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری کرج

ساخت و اجرای دکل پرچم 50 متری

کارفرما : شرکت شهرک صنعتی دارویی برکت

اجرای روشنایی میدان ملل تا نقش رستم

کافرما : اداره راه و شهرسازی فارس