زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

اجرای روشنایی ایستگاه نیک پسندی

ایستگاه نیک پسندی یکی از ایستگاه های راه آهن واقع در شهر تهران است که که در کنار‌گذر فتح و منطقه خلیج فارس شمالی قرار گرفته است. این ایستگاه از نظر موقعیت جغرافیایی نزدیک مکان هایی چون اداره کل گمرک، گمرک تهران شهریار، بیمارستان فیاض بخش، مسکن ویژه تهرانسر و اردوگاه سلیمانخانی می باشد. تامین روشنایی ایستگاه های راه اهن به لحاظ کاربری ای که دارند بسیار پر اهمیت می باشد و این پروژه توسط تیم تخصصی احداث گستر نیروی پارس با نهایت دقت انجام شد.

روشنایی ایستگاه نیک پسندی

کارفرمای پروژه اجرای روشنایی ایستگاه نیک پسندی، اداره کل راه آهن تهران می باشد. در ادامه می توانید ویدئوی نتایج حاصل از اجرای این پروژه توسط احداث گستر نیروی پارس را مشاهده کنید.

 

نوشتن دیدگاه