شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
برج نوری ایذه

اجرای پروژه برج نوری ایذه توسط تیم احداث گستر پارس پیاده سازی شد. پروژکتورهای این برج نوری از نوع سبد متحرک تعبیه شد به طوری که شما می توانید برای تعمیر و تغییر این پروژکتورها آن ها را به پایین بدنه بیاورید و برای تعمیرات اقدام کنید. استفاده از برج نوری با سبد متحرک خطرات جانی را برای تکنسین ها کاهش می دهد.  

آخرین مقالات