زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

پایه های روشنایی طرح ایران

مزایای پایه چراغ و پایه چراغ روشنایی طرح ایران

1- قابلیت ساخت تا ارتفاع 6 متر؛

2- دارای شکل منحصر به فرد جهت پارکها؛

3- قابلیت رنگ آمیزی به صورت کوره ای و استاتیک؛

4- قابلیت نصب پرچم.

پایه های روشنایی طرح ایران

نوشتن دیدگاه