شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
دکل دوربین نظارتی

سیستم های نظارت تصویری سالهاست به عنوان ابزاری نظارتی جهت ایجاد امنیت مورد استفاده می گیرند. دوربین های مداربسته که روی دکل های دوربین مداربسته نصب می شوند و اقدام به ثبت وقایع و ارسال آنها به مرکز کنترل ترافیک می نمایند، از جمله مهم ترین و سریع ترین راههای تشخیص ترافیک هستند. یکی از بخش های این سیستم ها دکل دوربین ترافیکی و پایه های نگهدارنده دستگاه های نظارت تصویری می باشد.

دکل دوربین ترافیکی در سایز های متفاوت، بسته به میدان دید مورد نیاز در طول های مختلف تولید می شود که در محاسبه این دکل ها شرایط محیطی از جمله شدت وزش باد، قرار داشتن در کنار مسیر های پر ارتعاش وغیره مورد بررسی قرار میگیرد که دوربین هیچ گونه لرزشی نداشته باشد. دکل دوربین ترافیکی به منظور نصب علائم، نشانه ها، تابلوهای راهنما و دوربین در معابر مورد استفاده قرار می گیرد.

ویژگی های دکل دوربین نظارتی

• دکل دوربین نظارتی با توجه به شرایط خیابان و جاده از 9 متر تا 12 و 14 متر تولید می گردد که معمولاً برای نصب چراغ های راهنمایی رانندگی و یا تابلو های راهنمایی بکار می رود . پایه های دوربین ترافیکی به صورت فلنچی و یا همپوشانی ( تلسکوپی ) ساخته می شود و معمولاً در برخی موارد به صورت بازو دار 3 تا 4 متری ساخته می شود ( 6*4 ) ( 6*3 )

• در ساخت پایه های دکل دوربین ترافیکی با توجه به عدم لرزش دوربین می بایستی از ورقهای با ضخامت 4 تا 8 میلیمتر و با قاعده بزرگتر طراحی شوند . این پایه های هم به صورت پایه های 4 تا 9 متری و هم به صورت برج های دوربین و آنتن تا ارتفاع 18 و 20 متری تولید می گردد .

همچنین برای طراحی و ساخت دکل دوربین و پایه های آن نکته ای که حائز اهمیت است:
تعیین ارتفاع و زاویه مورد نیاز برای نصب دوربین، تعیین نوع دوربین با توجه موقعیت واهداف نظارت تصویری، تعیین الگوی ظاهری ونوع نمای دکل دوربین ترافیکی با توجه به موقعیت بومی محل اجرای سیستم ، تعیین نوع پوشش رنگ و یا گالوانیزه با توجه مکان نصب.

دکل دوربین های نظارتی دکل دوربین نظارتی دکل دوربین نظارتی