شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848

هدف اصلی از روشنایی معابر ، روشنایی پارک ها ، میادین و اماکن توسط پایه چراغ خیابانی و پارکی ایجاد محیطی مناسب جهت استمرار فعالیت ها در طول شب می باشد. این فعالیت ها از دو دیدگاه قابل بررسی می باشند :

  1. وسایل نقلیه
  2. اشخاص پیاده

در مورد وسایل نقلیه، روشنایی معابر ( به وسیله نصب پایه چراغ های خیابانی با ارتفاع های متناسب با معبر که تمامی مراحل طراحی ، محاسبات نوری ، ساخت و اجرای آن ها توسط متخصصین شرکت احداث گستر نیروی پارس صورت می پذیرد ) باعث می شود که راننده بتواند موانع موجود را با جزئیات کامل مشاهده کرده و با اطمینان و در فرصت کافی از خود عکس العمل مناسبی نشان دهد، روشنایی معابر، میدان دید اشخاص پیاده را افزایش داده و موجب می شود که افراد بتوانند به راحتی و با جزئیات کامل محیط کار خود را دیده و کارهای مورد نیاز را انجام دهند.
تامین روشنایی معابر و محیط کار، منابع اقتصادی و اجتماعی زیادی را به دنبال دارد که عمده ترین آنها به شرح ذیل است :

  • کاهش حوادث و سوانح عمومی در محیط کار و جاده ها، حتی با ترافیک کم که عمدتا ناشی از عدم دید کافی می باشد.
  • ایجاد امنیت و کاهش جرائم به علت نظارت بهتر.
  • تسهیل و تسریع در تردد وسایل نقلیه.
  • امکان ادامه فعالیت های صنعتی در شب که باعث افزایش چشم گیر بهره وری خواهد بود.
  • تبدیل محیط کار و معابر به محیطی زیبا و فرح بخش در شب حین حفظ زیبایی آنها در روز.

در صورت نیاز به پایه چراغ خیابانی ، پایه چراغ پارکی( پایه های روشنایی ) در طرح های متفاوت مطابق با سلیقه شما و متناسب با محیط با ما تماس بگیرید.