شماره های تماس: 36204848-031

پایه های مدور و مشبک عراقی

شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس در راستای نوع تولیدی محصولات خود که شامل انواع سازه های فلزی از قبیل پایه چراغ های روشنایی( پایه های پارکی و خیابانی )، برج های نوری، دکل های روشنایی، سازه های خاص مانند دکل های مرتفع پرچم و دکلهای استادیومی ، پایه های دروازه ای VMS ، پایه های ترافیکی، دکل های دوربین و ... می باشد، اقدام به تولید پایه های انتقال نیرو ( تیر برق عراقی ) با توجه به استانداردهای کشور عراق نمود. در راستای این تولید به انواع پایه های مدور و مشبک، تیر برق های لوله ای عراق و تیر برق های پرسی و تلسکوپی در طول 9 و 11 متری می توان اشاره کرد.

 

 

 

تصاویر پایه های مدور و مشبک عراق

تیر برق عراقی پایه های مشبک عراقی تیر برق عراقی تیر برق عراقی

مشاهده تصاویر بیشتر پایه های مدور و مشبک عراق