شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

پایه های مدور و مشبک عراقی

پایه عراقی از جمله محصولات شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس در راستای نوع تولیدی محصولات خود که شامل انواع سازه های فلزی از قبیل پایه چراغ های روشنایی( پایه های پارکی و خیابانی )، برج های نوری، دکل های روشنایی، سازه های خاص و پایه عراقی می باشد.

پایه چراغ عراقی و پایه برق عراقی

پایه چراغ عراقی در تولید چراغ های خیابانی و پارکی برای روشنایی کاربرد دارد. پایه برق عراقی از جمله سازه های فلزی است که در انتقال برق کاربرد دارد و برای انتقال برق در کشور عراق تولید می شود. پایه برق عراقی دارای دو مدل است:

  1. پایه عراقی لوله ای یا مدور ( Iraqi tubular street pole )
  2. پایه عراقی مشبک یا شبکه ای ( Iraqi lattice street pole )

از پایه عراقی در:

  • انواع پایه چراغ پارکی و خیابانی
  • تیر های برق عراقی و دکل های انتقال برق
  • برج های نوری
  • دکل های روشنایی

استفاده می شود.

پایه های مدور و مشبک عراق

مانند دکل های مرتفع پرچم و دکلهای استادیومی ، پایه های دروازه ای VMS ، پایه های ترافیکی، دکل های دوربین و ... می باشد، اقدام به تولید پایه های انتقال نیرو ( تیر برق عراقی ) با توجه به استانداردهای کشور عراق نمود. در راستای این تولید به انواع پایه های مدور و مشبک، تیر برق های لوله ای عراق و تیر برق های پرسی و تلسکوپی در طول 9 و 11 متری می توان اشاره کرد.

تصاویر پایه های مدور و مشبک عراق

تیر برق عراقیپایه های مشبک عراقیتیر برق عراقیتیر برق عراقی