شماره های تماس: 36204848-031

پایه های مدور و مشبک عراقی

پایه عراقی از جمله محصولات شرکت مهندسی احداث گستر نیروی پارس در راستای نوع تولیدی محصولات خود که شامل انواع سازه های فلزی از قبیل پایه چراغ های روشنایی( پایه های پارکی و خیابانی )، برج های نوری، دکل های روشنایی، سازه های خاص و پایه عراقی می باشد.

پایه های مدور و مشبک عراق

مانند دکل های مرتفع پرچم و دکلهای استادیومی ، پایه های دروازه ای VMS ، پایه های ترافیکی، دکل های دوربین و ... می باشد، اقدام به تولید پایه های انتقال نیرو ( تیر برق عراقی ) با توجه به استانداردهای کشور عراق نمود. در راستای این تولید به انواع پایه های مدور و مشبک، تیر برق های لوله ای عراق و تیر برق های پرسی و تلسکوپی در طول 9 و 11 متری می توان اشاره کرد.

 پایه های عراقی

 

 

تصاویر پایه های مدور و مشبک عراق

تیر برق عراقی پایه های مشبک عراقی تیر برق عراقی تیر برق عراقی

مشاهده تصاویر بیشتر پایه های مدور و مشبک عراق