شماره های تماس: 36204848-031

فونداسیون پیش ساخته

فونداسیون پیش ساخته به فونداسیون بتنی گفته می شود كه در كارخانه سازنده باسكول و در شرایط كاملاً استاندارد و در محیط كنترل شده تولید و عمل آوری می شود و در هنگام نصب به محل مشتری ارسال و در آنجا نصب می شود.

مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته:
  • گودبرداری به میزان 40 و یا 70 سانتی متر (با توجه به نوع باسكول متفاوت است)
  • بستر سازی محل نصب فونداسیون با بتن
  • چیدمان قطعات فونداسیون
  • نصب باسكول

كل مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته از زمان گود برداری تا نصب قطعات فونداسیون و نصب باسكول تنها در 3 روز انجام می شود.

امكان جابجایی فونداسیون بعلت پیش ساخته بودن وجود دارد. در نهایت نیز پایه های روشنایی و .... بر روی فنداسیون نصب می شوند.