شماره های تماس: 36204848-031

031-36204848

فونداسیون پیش ساخته

فونداسیون پیش ساخته به فونداسیون بتنی گفته می شود كه در كارخانه سازنده باسكول و در شرایط كاملاً استاندارد و در محیط كنترل شده تولید و عمل آوری می شود و در هنگام نصب به محل مشتری ارسال و در آنجا نصب می شود.

مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته:

گودبرداری به میزان 40 و یا 70 سانتی متر (با توجه به نوع باسكول متفاوت است)

بستر سازی محل نصب فونداسیون با بتن

چیدمان قطعات فونداسیون

نصب باسكول

كل مراحل اجرای فونداسیون پیش ساخته از زمان گود برداری تا نصب قطعات فونداسیون و نصب باسكول تنها در 3 روز انجام می شود.

امكان جابجایی فونداسیون بعلت پیش ساخته بودن وجود دارد. در نهایت نیز پایه چراغ روشنایی و .... بر روی فونداسیون نصب می شوند.