زبان خود را انتخاب کنید

شماره تماس و مشاوره ۰۲۱-۴۳۰۰۰۴۳۸

زبان خود را انتخاب کنید

در دکل حفاری چرخشی از اجزا و سیستم های متفاوتی استفاده می شود که اصولا به شش گروه عمده تقسیم می شود و هرگروه یا سیستم ، عملیات خاص را انجام می دهد و به هم مرتبط می باشند، به طوریکه عدم کارکرد صحیح هر سیستم می تواند باعث توقف عملیات حفاری شود. این شش سیستم عبارتند از:

» سیستم تولید نیرو (Power System)
» سیستم بالابر (Hoisting System)
» سیستم چرخشی دورانی (Rotating System)
» سیستم گردش کل (Circulating System)
» سیستم کنترل چاه (Controlling System)
» سیستم اندازه گیری و ثبت پارامتر های حفاری (Monitoring System)

» اصولا در حفار ی دورانی دو نوع دکل وجود دارد :
I. دکل استاندارد که با چهار پایه (Leg) که روی یک پی چهار گوش قرار دارد و هر دفعه قطعه قطعه می کنند.
II. دکل خود فراز یکبار موقع ساخت سر هم بندی می شود = دکل چاقوئی = Jackknife Mast
» هر دکل بر روی زیر سازه ای (Substructure) بنا میشود که کار آن :
الف) نگهداری سکوی دستگاه حفاری و تامین فضا برای تجهیزات و کارگران
ب ) تامین فضا برای فورانگیر های زیر سکوی د ستگاه حفاری
معمولا ظرفیت بار یک دکل استاندارد از 250000 تا 1500000 پوند ( 125 تن تا 750 تن ) تغییر میکند و بادهائی با سرعت 100 تا 130مایل در ساعت ( 208 - 160 کیلومتر در ساعت) را می تواند تحمل نماید بدون اینکه احتیاج به مهار دکل با سیم باشد.

قسمت های مختلف یک دکل حفاری :

» جعبه قرقره تاج و سکوی تاج (میزاب ) Crown Block & Water Table
» دکل خود فراز Mast
» سکوی دکلبان Monkey Board
» جعبه قرقره متحرک Traveling Block
» قلاب Hook
» هرز گرد Swivel
» گیره بالا بر Elevator
» کلی Kelly
» بوش رانش کلی Kelly Bushing
» بوش اصلی Master Bushing
» سوراخ اتصال Mouse Hole
» گمانه (چاهک کلی ) Rat Hole
» آچار چپ Back up Tongs
» آچار راست Make up Tongs
» گردونه حفاری Draw works
» وزن نمای حفاری Weight Indicator
» تابلو حفار Driller’s Console
» اتاق حفار Dog House
» خرطومی کلی Rotary Hose
» انباره روغن فورانگیر Accumulator Unit
» راهرو Cat Walk
» سرسره Pipe Ramp
» خرک های لوله Pipe rack
» زیر سازه دکل Substructure
» ناودان برگشت گل Mud Return Line
» الک لرزان Shale Shaker
» چند راهه کاهنده (فورانگیر) Choke Manifold
» جدا کننده گاز گل Mud – Gas Seperator
» گاز زدا Degasser
» حوضچه های گل Reserve Pits
» مخازن گل Mud Pits
» لای زدا Desilter
» ماسه زدا Desander
» پمپ های گل Mud Pumps
» خروجی پمپها Mud Discharge Lines
» سیلوهای مواد فله گل و سیمانBulk Mud Components Storage
» انبار مواد گل Mud Hose
» مخازن آب Water Tanks
» مخزن گازوئیل Fuel Storage
» موتورها و .......Engines & Generators
» مجموعه فورانگیر گل Blow – out Preventor Stack
» کابل حفاری Drilling Line

نوشتن دیدگاه