شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848
وزن دکل های برق

وزن و ارتفاع دکل های فشار قوی، دو عامل بسیار مهم هستند که در طراحی دکل های فشار قوی باید در نظر گرفت و با استفاده از این موارد مصرف مواد اولیه مانند آهن آلات استفاده شده و در نتیجه هزینه ی ساخت دکل و هزینه کلی خط انتقال نیرو را کاهش داد.

ارتفاع و وزن دکل انتقال نیرو

عوامل موثر روی وزن و ارتفاع دکل های برق

1) فاصله فازی

ارتفاع و وزن دکل های انتقال نیرو ارتباط مستقیم با فواصل فازی دارد،یعنی فاصله فاز ها یا همان هادی های برقدار روی دکل ها فشار قوی از بدنه دکل و از یک دیگرمشخص می کند که ارتفاع دکل انتقال نیرو ما چقدر باشد و بعد از آن ارتفاع و ابعاد به دست آمده تعیین کنده وزن دکل های انتقال نیرو می باشد.

2) سایر عوامل موثر در وزن و ارتفاع دکل انتقال نیرو

عوامل بسیار زیادی برای تعیین ارتفاع دکل ها باید مد نظر قرار بگیرد، مانند: فاصله اسپن، سرعت و زاویه وزش باد، ضخامت یخ در آن منطقه، قطر هادی ها و...

ولی باید در نظر داشته باشید که این فاصله فازی است که اندازه شاخه ها، بازو ها و مقره ها را مشخص می کند و نیازی به گفتن نیست که هر چه فازی بیشتر باشد، ارتفاع و وزن بیشتر می شود و در نتیجه قیمت خط انتقال بالاتر می رود.

خط انتقال نیرو فشار قوی 

معیار انتخاب‌ فواصل‌ فازی‌

در خطوط انتقال‌ نیرو فاصله‌ فازها تا بدنه‌برجها یا فاصله‌ فاز تا فاز به‌ عوامل‌ متعددی‌ ازجمله‌ اضافه‌ ولتاژها، شرایط جوی‌ و محیطی‌ وسایر مشخصات‌ فنی‌ خطوط، وابسته‌ است‌ امابه‌ هر حال‌ دامنه‌ تغییرات‌ آن‌ قابل‌ محاسبه‌است‌. از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ ممکن‌ است‌ اضافه‌ ولتاژها یا پدیده‌های‌ جوی‌ رخ‌ دهد، لذافاصله‌ فازها می‌تواند با پذیرش‌ احتمال‌ کم‌ یازیاد برای‌ وقوع‌ جرقه‌ در فواصل‌ هوایی‌،افزایش‌ یا کاهش‌ یابد. برای‌ روشن‌ شدن‌مطلب‌، به‌ تأثیرگذاری‌ عوامل‌ مؤثر و مختلف‌در این‌ زمینه‌ به‌ طور اختصار اشاره‌ می‌شود.

عوامل‌ موثر در فواصل‌ فازی‌ دکل های انتقال نیرو

  • ولتاژ خط انتقال‌
  • وزن‌ و قطر هادی هایخط انتقال
  • قطر یخ‌ روی‌ هادی های خط انتقال
  • درجه‌ حرارت‌ هادی ها
  • سرعت‌ و زاویه‌ وزش‌ باد
  • شرایط جوی‌ و محیطی‌ مسیر خط انتقال نیرو
  • فلش‌ هادی ها
  • فاصله‌ پایه ‌ها
  • قابلیت‌ اطمینان‌ یا درصد ریسک‌پذیری‌.

عوامل‌ بالا معمولا در نزدیک‌ سازی ‌فاصله‌ فازها به‌ بدنه‌ دکلها در شرایط وزش‌ باد دخالت‌ دارند. اما در هر شرایطی‌، حداقل‌ فاصله‌ فازها تا بدنه‌ دکلها در هر جهت‌ نباید از مقداری که‌ از طریق‌ اضافه‌ ولتاژهای‌ ناشی‌ از کلید زنی‌ یا صاعقه‌ به‌ وجود می‌آیند کمترباشد.

دکل انتقال نیرو فشار قوی

حداقل‌ فاصله‌ افقی‌ هادی‌ تا دکل‌

در زمان قرار دادن هادی ها روی‌ دکل انتقال نیرو باید دقت‌ داشته باشید که هادی ها با بدنه‌ یا بازوی ‌دکلها در هیچ کدام از قسمت ها نباید از مقدار مشخصی کمتر باشد. این فاصله به اضافه ولتاژ ها ناشی از کلید زنی یا ساعقه و درصد ریسک پذیری خط دارد. هرچه فاصله افقی هادی بیشتر باشد باید بازو های دکل انتقال نیرو بلند تر باشد که این موضوع هم روی ابعاد و وزن دکل تاثیر می گذارد.


فاصله‌ فاز تا بدنه‌ دکل‌

اگر زنجیره‌ مقره‌ های دکل انتقال نیرو در اثر ‌باد جا به جا نشود، می توان این فاصله را به عنوان یک فاصله ثابت در نظر گرفت. ولی در عمل‌ باد باعث انحراف‌ زنجیره‌ مقره‌ ها به‌ سمت‌ دکل می‌شود که این موضوع باعث می شود که فاز ها به بدنه دکل نزدیک تر شوند. برای همین فضای مناسب برای زنجیره مقره ها روی دکل باید به صورتی در نظر گرفته شود که از بروز هر گونه اتفاقی جلوگیری شود و ایمن فاصله همیشه در اندازه متناسبی حفظ شود.

در پایان می توان گفت که برای در نظر گرفتن وزن دکل انتقال نیرو باید اول از همه به بررسی فاز ها از یکدیگر و از دکل بپردازیم. از طرفی ارتفاع دکل از زمین نیز به ولتاژ خط انتقال برق بستگی دارد و همچنین باید برای دکل های برق حریم مناسبی در نظر گرفت تا از بروز مشکلات حاد جلوگیری کرد، برای اطلاع بیشتر در این مورد می توانید مطلب زیر را مطالعه کنید.

حریم دکل برق فشار قوی

خطرات دکل برق فشار قوی

نوشتن دیدگاه
آخرین مقالات