شماره تماس: با ما تماس بگیرید03136204848

این پایه ها بصورت چند وجهی خود ایستا با پوشش گالوانیزه گرم HOT DEEP GALVANIZED و یا رنگ اپوکسی بنا به سفارش مشتری و شرایط جوی محل موردنظر در ابعاد مختلف قابل ساخت می باشد . معمولا این پایه ها بصورت ساده و یا نردبام و سبد دار LADDER PLAT FORM جهت سهولت سرویس دوربین ها طراحی ، ساخته و اجرا می گردند.

دوربین های نظارت نصب شده بر روی پایه های مرتفع معمولا بصورت وایرلس اجرا می گردند.

دکل چند وجهی:

این نوع از دکل ها، نوع حرفه ای دکل های دوربین مداربسته محسوب می گردند. این دکل ها از ترکیب سازه های کوچک جوش داده شده، ساخته شده اند که معمولا قاعده ای ۶ یا ۸ وجهی دارند. ساختار عمودی دکل به صورت یک مخروط می باشد که مقاومت فیزیکی آن را در مقابل باد و ضربات فیزیکی به شدت افزایش می دهد.

این دکل ها در انواع شکل و ساختاری، ساخته می شوند و هزینه ساخت آنها به مراتب بیشتر از دکل های لوله ای و مکعبی می باشد.